Kontakt och Ansvarsområden

Styrelsen
Adress: Polstjärnegatan 65, 724 60 Västerås.
E-post: vetterstorp1@gmail.com 
Expedition på källarplanet i 65:an, bemannad helgfria måndagar under jämna veckor kl. 18.00–18.30 utom vissa veckor under högsommaren. (Information om dessa ges i Gårdsbladet.)

Frågor om fakturor och avgifter 
Kontakta MBF på telefon 021– 40 33 00, adress Källgatan 14, 722 11 Västerås.
Kontorstid måndag–fredag 8.00–16.00, tisdag även 16.00–18.00.

Felanmälan
Se fliken “Felanmälan” under “Information” ovan. Mer information finns på anslag i trapphusen.

Störning och låsöppning
Kontakta CEQURED på telefon 021 – 35 77 11. 
Vid låsöppning debiteras en avgift. 

P-övervakning
CEQURED, tel 021 – 12 77 11.

Kontaktpersoner inom styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande Lars Gunnar Marklund 070 – 270 45 07
Vice ordförande Helena Spånberg Svärd 070 – 729 06 63
Sekreterare Olöf Gudmundsdottir 070 – 776 55 73
Ledamot Ove Andersson 076 – 659 40 00
Ledamot Björn Bergström 070 – 861 00 48
Suppleant Håkan Lindgren 070 – 953 49 23
Suppleant Fredrik Bäckström 070 – 733 10 00

Ansvarsområden
Styrelsen har inom sig fördelat olika ansvarsområden enligt nedan.

Administration Lars Gunnar Marklund, Helena Spånberg Svärd, Ólöf Gudmundsdottir
Parkering / garage / förråd Håkan Lindgren
Nycklar Ove Andersson, Lars Gunnar Marklund
Nyckelbrickor och porttelefoner Helena Spånberg Svärd, Lars Gunnar Marklund
Fastighetsfrågor Ove Andersson, Björn Bergström, Håkan Lindgren, Fredrik Bäckström
Brandskydd Björn Bergström
Tvättstugan Helena Spånberg Svärd
Information (Gårdsbladet, hemsidan, mm) Lars Gunnar Marklund, Helena Spånberg Svärd
Miljöboden Björn Bergström
Utemiljön, städfrågor Helena Spånberg Svärd, Ólöf Gudmundsdottir
Snöröjning Fredrik Bäckström