Kontakt och Ansvarsområden

Styrelsen
Adress: Polstjärnegatan 65, 724 60 Västerås.
E-post: vetterstorp1@gmail.com 
Expedition på källarplanet i 65:an, bemannad helgfria måndagar under jämna veckor kl. 18.00–18.30 utom vissa veckor under högsommaren. (Information om dessa ges i Gårdsbladet.)

Frågor om fakturor och avgifterFelanmälan
Se fliken ”Felanmälan” under ”Information” ovan. Mer info finns i trapphusen.

Kontakta MBF på telefon 021– 40 33 00, adress Källgatan 14, 722 11 Västerås.
Kontorstid måndag–fredag 8.00–16.00, tisdag även 16.00–18.00.

Störning och låsöppning
Kontakta CEQURED  på telefon 021 – 35 77 11.
Vid låsöppning debiteras en avgift.

P-övervakning
CEQURED, tel 021 – 12 77 11.

Kontaktpersoner inom styrelsen

Styrelsens sammansättning 2020–2021

Ordförande Lars Gunnar Marklund 070 – 270 45 07
Vice ordförande Hans Smedshammar 070 – 278 46 38
Sekreterare Olöf Gudmundsdottir 070 – 776 55 73
Ledamot Ove Andersson 076 – 659 40 00
Suppleant Helena Spånberg Svärd 070 – 729 06 63
Suppleant Ola Staffansson 070 – 685 26 05
Suppleant Gorges Masud 073 – 896 48 68

Ansvarsområden
Styrelsen har inom sig fördelat olika ansvarsområden enligt nedan.

Administration Lars Gunnar Marklund och Hans Smedshammar
Parkering / garage / förråd Hans Smedshammar
Nycklar Ove Andersson, Lars Gunnar Marklund
Fastighetsfrågor Ove Andersson, Gorges Masud
Brandskydd Olöf Gudmundsdottir
Tvättstugan Gorges Masud
Information (Gårdsbladet, hemsidan, mm) Olöf Gudmundsdottir, Lars Gunnar Marklund
Miljöboden, utemiljön, städfrågor Helena Spånberg Svärd
Utemiljön, städfrågor Ola Staffansson