El

Föreningen har installerat Individuell Mätning och Debitering av el. Det innebär att medlemmen inte tecknar något eget abonnemang för el, istället avläses elförbrukningen automatiskt och medlemmen debiteras sin elförbrukning på hyresavin. Det innebär att medlemmen slipper de fasta kostnaderna för sitt abonnemang. 

För närvarande debiterar föreningen medlemmarnas elförbrukning med 1.50 kr/kWh och det inkluderar nätavgifter, energiskatt, mm.  Det är vår avsikt att försöka hålla elkostnaderna så låga som möjligt för medlemmarna.

Värt att notera är att elförbrukningen debiteras med 5 månaders eftersläpning. Detta är viktigt att komma ihåg vid en eventuell överlåtelse då man bör ta hänsyn till detta vid slutavräkningen.

Årsstämman 2022 gav styrelsen i uppdrag att upphandla installation av solceller, och det är vår förhoppning att dessa kan vara i drift under 2023.  Det  innebär att vi bör kunna ha tillgång till säker och billig el framöver.