Policy för garage och parkeringsplatser

Föreningen har 37 P-platser, 39 varmgarage och 8 kallgarage – totalt 84 bilplatser på 65 medlemmar m familj.  11 garage har laddboxar. Två parkeringsplatser är reserverade för husbilar, och två av gästparkeringarna kan användas för laddning av fordon. 

Garage och P-platser är inte kopplade till lägenheterna utan hyrs ut av föreningen till sina medlemmar. Styrelsen och medlemmen skriver under hyreskontrakt och har båda har också rätt att säga upp hyreskontrakt inom avtalad uppsägningstid.  

Styrelsen upprätthåller en kölista för garage och parkeringsplatser. Där framgår också särskilda önskemål som t.ex motorvärmare, laddbox eller byte. 

Styrelsen har en särskild kontaktperson för garage och P-platser. Kontaktuppgifter framgår på anslag i trapphusen.  

Under senare år har behovet av garage och parkeringar ökat, nyinflyttade har ofta två bilar. Kön till garage är lång (flera år) och det har ibland varit svårt att tillgodose nyinflyttade även med parkeringsplats. 

Denna policy innehåller vägledande principer samt regler för detta.

Vägledande principer för tilldelning av Garage och P-platser 

 1. Varje familj som innehar en bil ska garanteras en parkeringsplats. Föreningen strävar efter att ha en buffert med 2–3 lediga P-platser. 
 2. Familj med två bilar har förtur till en andra parkeringsplats och kan tilldelas en sådan när det finns tillgängligt 
 3. Familj med en bil som har garage kan också hyra en P-plats i mån av tillgång, men med kort uppsägningstid (1 månad) så att Styrelsen snabbt kan göra dessa tillgängliga vid behov. Detta görs tydligt i kontraktet då P-platsen tilldelas. 
 4. Familj som redan har garage, har förtur att byta när annat garage blir ledigt. Man kan till exempel vilja byta från kallgarage till varmgarage, byta ett garage utan laddbox till ett med laddbox (eller vice versa) eller byta till ett garage närmare egen ingång. 
 5. Ingen familj får ha mer än ett garage. 
 6. Ingen familj får ha mer en två uppställningsplatser för bil (två P-platser eller ett garage + en P-plats) 
 7. Garage får endast användas för uppställning av motorfordon i bruk, inte som förråd eller verkstad, dvs reparationsarbeten med fordonet. 
 8. Husvagnar och husbilar får inte stå på parkeringen. Undantaget är de två platser som för närvarande är avsedda för husbilar. Avsikten är att dessa platser ska avvecklas på sikt.
 9. Långtidsavställda bilar (mer än 6 mån) får ej förvaras på parkeringsplatser eller i garage 
 10. Vid avflyttning samt vid andrahandsuthyrning återgår parkering och garage till föreningen. 

 Garage med laddboxar 

 1. Det är i föreningens intresse att medlemmar med elbilar eller laddhybrider använder de laddplatser som föreningen investerat i.   
 2. Garage med laddbox har ett påslag på hyran med 200 kr/mån för att täcka underhåll, avläsningstjänster, mm.  Detta påslag tillämpas ej på de som redan hyrde garaget då laddbox installerades så länge som laddboxen inte används.  Ny hyresgäst debiteras detta påslag oavsett om laddboxen nyttjas eller ej. Om ny hyresgäst ej är i behov av laddbox kan denne erbjudas byta då garage utan laddbox blir ledigt. 

Medlemmar som har garage med laddbox som inte används kan uppmanas att byta till likvärdigt garage för att frigöra en laddbox, när det finns efterfrågan på en sådan.  Om medlemmen trots anmodan inte vill byta kommer påslaget om 200 kr/mån att läggas på garagehyran.

Besöksparkering 

 1. Besöksparkeringen är endast till för tillfälliga besökande, hantverkare och hemtjänst. Boende samt inneboende/besökande under längre tid får ej använda besöksparkeringen. Vaktbolaget kontrollerar registreringsnummer och om ägaren bor på Polstjärnegatan blir det böter. 
 2. Bilar med företagsmärkning som sköter fastighetsunderhåll, hemtjänst, mm kan stå på besöksparkering under dagtid utan gästparkeringstillstånd. 
 3. Bilar som är anslutna till laddboxen på gästparkeringen kan stå där utan tillstånd så länge laddning sker. Gäller såväl boende som besökande. 
 4. Övriga besökande ska ha gästparkeringstillstånd synligt i vindrutan. 
 5. Varje lägenhet har fått två gästparkeringstillstånd som gäller tills vidare.  Borttappat tillstånd och extra tillstånd ersätts till en kostnad av 300 kr. 

Parkering framför garage

 1. Parkering framför garage är tillåten under dagtid (07:00 – 21:00). Gäller samtliga garage, även kallgaragen.
 2. Vid snöfall (eller risk för snöfall) får bilar ej parkeras framför garagen, detta för att inte förhindra snöröjning.  För allas säkerhet är det mycket viktigt att parkeringsytan kan plogas och sandas ordentligt.
 3. De dagar på våren då sandupptagning sker får bilar ej parkeras framför garagen.  Dessa dagar kommer att anslås i förväg.

Medlemmar som upplever olägenheter eller besvär på grund av dessa regler ombeds att meddela Styrelsen, detta för att underlätta utvärdering och ev. förslag till ändringar.

Policyn fastställd 2024-01-15