Garage och parkering

Antal platser
Föreningen har 39 parkeringsplatser för uthyrning, varav några med elstolpe; dessutom finns 47 garage, varav åtta är kallgarage. 11 garage är utrustade med laddboxar. Dessutom finns en laddbox med två platser vid gästparkeringen.

Om du vill hyra
Önskar du hyra garage eller parkeringsplats, hör av dig till ansvarig kontaktperson i styrelsen. Kötid kan förekomma, särskilt till garage.

Besöksparkering
Föreningen har sex platser för besökande. För att stå där krävs ett särskilt tillstånd, som ska placeras synligt i vindrutan. Varje hushåll förfogar över två sådana tillstånd. Obs att platserna är reserverade för gäster; boende får inte använda dem.

Parkeringsregler
All parkering är förbjuden på omarkerade ytor, inklusive framför garage.
Avställda bilar får inte stå på hyrd parkering eller på gästparkering.
CEQURED övervakar att reglerna följs och bötfäller överträdelser.
Kortare uppställning för ur- och ilastning vid entréerna är naturligtvis tillåten.

Regler för garage
Garaget får endast användas för uppställning av fordon. Det får inte användas som förråd. Utöver däckbyten och smärre reparationer får du inte använda det som verkstad.
Förvaring av brandfarliga ämnen, utöver bensin i reservdunk, är inte tillåten. Rökning är förbjuden.

Besittningsrätten
Garage och p-platser är inte kopplade till lägenheterna. Det betyder att de återgår till föreningen vid flytt eller uppsägning i övrigt.