Brandskydd

Det är viktigt att veta hur vi förebygger brand och hur vi, om olyckan ändå är framme, ska skydda oss. Föreningen följer råd och förelägganden från brandmyndigheten.

Inget brännbart eller skrymmande i trapphus och källargångar
Brännbara föremål, som till exempel barnvagnar, får inte förvaras i trapphusen. Det gäller
både entré- och källarplanet (”garagesidan”).

Vi får inte heller placera saker utanför våra dörrar (t.ex. skor och mattor) som kan antändas eller hindra vid utrymning.
Även källargångarna ska hållas fria.

Källarförråden
Inga bildäck, gasolflaskor eller liknande får finnas i källarförråden

Brandsläckare
I varje trapphus finns en brandsläckare. Bekanta dig med instruktionen som hänger intill.

Brandvarnare
Varje lägenhet har försetts med brandvarnare på föreningens bekostnad. Du byter själv
batterier vid behov.

Säkerhetsdörrar – och om det börjar brinna
Våra lägenheter har säkerhetsdörrar, som håller emot vid brand.
Om det brinner eller finns rök i trapphuset – stanna inne och håll dörren stängd.
Om det brinner i din lägenhet – gå ut och stäng dörren efter dig.

Garagen
Utöver bensin i reservdunk är det förbjudet att förvara brandfarlig gas eller vätska i garagen, liksom eldfarligt material i övrigt. Rökning är inte tillåten.

När du larmar
Ring 112.