Brandskydd

Det är viktigt att veta hur vi förebygger brand och hur vi, om olyckan ändå är framme, ska skydda oss. Föreningen följer råd och förelägganden från brandmyndigheten. Vi har ett avtal med PRESTO angående Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) och genomför regelbundna brandskyddsinspektioner. 

Inget brännbart eller skrymmande i trapphus och källargångar
Brännbara föremål, som till exempel barnvagnar, får inte förvaras i trapphusen. Det gäller både entré- och källarplanet (”garagesidan”). Även källargångarna ska hållas fria.
Vi får inte heller placera saker utanför våra dörrar (t.ex. skor och mattor) som kan antändas eller hindra vid utrymning.

Källarförråden
Inga bildäck, gasolflaskor eller brandfarliga vätskor får finnas i källarförråden

Brandsläckare
I varje trapphus finns en brandsläckare. Bekanta dig med instruktionen som hänger intill.

Brandvarnare
Varje lägenhet har försetts med brandvarnare på föreningens bekostnad. Du byter själv
batterier vid behov. Meddela styrelsen om du behöver byta ut din brandvarnare.

Säkerhetsdörrar – och om det börjar brinna
Våra lägenheter har säkerhetsdörrar, som håller emot vid brand. 
Om det brinner eller finns rök i trapphuset – stanna inne och håll dörren stängd.
Om det brinner i din lägenhet – gå ut och stäng dörren efter dig.

Garagen
Utöver bensin i reservdunk är det förbjudet att förvara brandfarlig gas eller vätska i garagen, liksom eldfarligt material i övrigt. Rökning är inte tillåten.

När du larmar
Ring 112.