Tvättstuga

Tvättstugan
Föreningen har en tvättstuga i 45:an med två maskiner och en mangel. Tvätten kan torkas i torkskåp eller tumlare. En toalett finns intill tvättstugan.

Öppettider
Tvättstugan får användas från klockan 7.00 till 21.00 på vardagar.
Söndagar och helgdagar från klockan 9.00 till 21.00.

Tvättpass och bokning
Bokning av tvättpass sker vid bokningstavlan där du loggar in med din nyckelbricka. Tvättpassen är två timmar långa. Du kan samtidigt ha max två aktiva bokade tvättpass under en vecka och fyra bokningar under en månad.  Men när du använt ditt tvättpass så kan du boka på nytt.  Om du inte påbörjat ditt tvättpass inom 30 minuter så släpps det och någon annan kan boka tiden.  Detta är särskilt viktigt att komma ihåg när du bokat två tvättpass efter varandra. Du måste då öppna dörren till tvättstugan inom de första 30 minuterna av det andra tvättpasset för att du inte ska förlora din bokning och ev. inte kunna komma in i tvättstugan. När du har ett bokat tvättpass kan ingen annan komma in i tvättstugan.

Du kan också boka tvättstugan via internet. Skicka epost till vetterstorp1@gmail.com  så skickar vi utförlig instruktion.

Dosering av tvättmedel
Mälarenergi rekommenderar att vi doserar för mjukt vatten.

Städning
Var och en städar efter sig inne i tvättstugan. Golv, tvättbänk och tvättmaskiner avtorkas, och filter till torktumlare och torkskåp rengörs. Förrummet och toaletten städas av personal.

Om något gått sönder
Felanmälan görs till styrelsens tvättstugeansvarige (se under fliken ”Kontakt och ansvarsområden” ovan) eller med en lapp i styrelsens brevlåda i 65:an – alternativt via mejl till: vetterstorp1@gmail.com