Tvättstuga

Tvättstugan
Föreningen har en tvättstuga i 45:an med två maskiner och en mangel. Tvätten kan torkas i torkskåp eller tumlare. En toalett finns intill tvättstugan.

Öppettider
Tvättstugan får användas från klockan 7.00 till 21.00 på vardagar.
Söndagar och helgdagar från klockan 9.00 till 21.00.

Bokning
Bokning får ske tidigast tre veckor före önskad tvättid. Du markerar denna med hjälp av bokningscylindrar; varje hushåll förfogar över två sådana.
En cylinder kan också användas som lås när du tillfälligt lämnar tvättstugan.
Datumtavlan har en parkering där du placerar cylindrarna när du är klar.
Obs att om cylindrar tappas bort måsta nya beställas via styrelsen.

Tvättpass
Tvättpassen är två timmar långa och du kan boka högst två åt gången.
Om tvättning inte påbörjats inom 30 minuter från passets början, har annan boende rätt att ta över tvättiden.

Dosering
Mälarenergi rekommenderar att vi doserar för mjukt vatten.

Städning
Var och en städar efter sig inne i tvättstugan. Förrummet och toaletten städas av personal.

Om något gått sönder
Felanmälan görs till styrelsens tvättstugeansvarige (se under fliken ”Kontakt och ansvarsområden” ovan) eller med en lapp i styrelsens brevlåda i 65:an – alternativt via mejl till: vetterstorp1@gmail.com