Trivselregler

Vi bor nära våra grannar här på gården och behöver ta hänsyn till varandra, samtidigt som vi självklart ska rå över våra privata liv. Ibland blir det konflikt mellan egna och andras behov, och då känns det tryggt att kunna luta sig mot vissa regler.

Ljud
Störande arbeten, som att borra och spika, ska undvikas mellan klockan 19 och 07 på vardagar samt mellan klockan 18 och 10 på lördagar och helgdagar.
Högt ljud från tv och musikanläggningar ska undvikas efter klockan 22.
Kontakta gärna dina grannar och informera om större projekt eller en kommande fest, det främjar grannsämjan och ökar toleransen.

Parkering
Parkering är förbjuden på alla omarkerade ytor.
Gäster hänvisas till besöksparkeringar och särskilda tillstånd ska placeras synligt i vindrutan; varje hushåll förfogar över två sådana tillstånd.
Parkeringen övervakas av Cequred som bötfäller överträdelser. Fordon registrerade på boende i föreningen får ej stå på gästparkeringen.

Barnvagnar och cyklar
Barnvagnar och cyklar får inte placeras i trapphus eller källargångar, det finns särskilda utrymmen för dessa. Denna regel baseras på brandsäkerhet.

Balkonger
Balkonglådor på andra och tredje våningen ska av säkerhetsskäl hängas på insidan.
Mata inte fåglar från balkongen eller i anslutning till huset, det drar lätt till sig råttor.
Skaka inte mattor från balkongen, av hänsyn till grannen under.

Paraboler
Montering av paraboler är förbjuden, enligt stämmobeslut 2018.

Källare
Inga lösa föremål får förvaras i källargångarna.

Grillning
När du vill grilla – gå till någon av våra permanenta grillplatser.
Ingen form av grillning på balkongen är tillåten.

Rökning
Rökning är förbjuden i trapphus och källarlokaler.
Undvik rökning på balkongen och vid entrédörrarna.
Ta gärna med dig en askkopp vid rökning utomhus.

Stäng efter dig
Se till att entré- och källardörrar hålls stängda och går i lås.

Till sist
Hoppas att du trivs och känner dig trygg i huset.