Information till mäklare

Om föreningen

Brf Vetterstorp nr 1 bildades 1964 och äger ett trevåningshus med 11 uppgångar och 66 lägenheter. Samtliga lägenheter har balkong, de flesta (men inte alla) är inglasade.  Till varje lägenhet hör också ett förråd samt matkällare i källarplanet.  Tomten ägs av föreningen.

 

Förvaltning

Den ekonomiska och administrativa förvaltningen sköts av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) som också hanterar medlemsansökan.

 

Vad ingår i månadsavgiften

I månadsavgiften ingår vatten och värme samt ett basutbud av kabel-TV-kanaler och bredband 250/50 genom Tele2. Bostadsrättsinnehavaren måste själv teckna sig som kund hos Tele 2 och uppge att hen vill ansluta sig till föreningens gruppavtal

 

Gemensam El

Föreningen har installerat gemensam el med individuell mätning och debitering. Kostnaden för elförbrukning debiteras och specificeras på hyresavin.  Då detta görs med fem månaders eftersläpning är det viktigt att ta hänsyn till detta vid avräkningen i samband med överlåtelse.

 

Garage och parkering

Föreningen har 37 parkeringsplatser för uthyrning, varav sex med eluttag för motorvärmare. Det finns också 47 garage, varav åtta är kallgarage. Elva garage är utrustade med laddboxar. Dessutom finns en laddbox med två platser vid gästparkeringen som också får disponeras av de boende.  Det är kö till garageplatser, parkeringsplats kan vanligen ordnas på kort varsel. Garage och p-platser är inte kopplade till lägenheterna och återgår till föreningen vid flytt eller uppsägning. Se här för mer information.

Priser (2024):

    • Parkeringsplats                                                   92 kr/månad
    • Parkeringsplats med motorvärmare             167 kr/månad
    • Garage utan laddbox                               383–411 kr/månad
    • Garage med laddbox                               583–611 kr/månad

Det finns också åtta parkeringsplatser för besökande. Varje lägenhet disponerar över två parkeringstillstånd som besökande måste placera synligt innanför vindrutan.

 

Försäkring

I föreningens fastighetsförsäkring ingår gemensamt bostadsrättstillägg.  Styrelsen beslutar årligen angående en eventuell höjning av månadsavgiften och detta meddelas direkt till medlemmarna.

 

Fastighetsunderhåll och investeringar

Föreningen har en underhållsplan för större underhållsåtgärder.  Under 2022 har tak och avloppsstammar renoveras och nya lås med RFID brickor har installerats.  Under 2023 installeras solpaneler som kommer att täcka en stor del av fastighetens och lägenheternas elbehov. 

 

Övriga gemensamma utrymmen

Föreningen har en gemensam tvättstuga med två moderna tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Tvättstugan bokas på en digital bokningstavla. Det finns två förråd för uppställning av cyklar och barnvagnar.  Ett litet hobbyrum finns också med en snickarbänk.  Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra ett gästrum med två bäddplatser och ett pentry, samt en lokal som kan användas till sammankomster eller mindre fester.  Det finns också att mindre antal förrådsutrymmen för uthyrning.

 

Att tänka på vid överlåtelse

Säljaren ska överlämna följande till köparen vid tillträde:

  • Samtliga nycklar (4 Assa-nycklar + 4 sjutillhållarnycklar + 4 nyckelbrickor). Om det saknas någon nyckel eller nyckelbricka, kontakta styrelsens nyckelansvarig för att beställa kopia – kostnaden debiteras säljaren.
  • Två gästparkeringstillstånd (plastkort). Saknas dessa kan styrelsen ordna nya parkeringstillstånd, dessa debiteras säljaren med 300 kr/st.

Källarförråd och matkällare ska vara tömda och hänglås borttagna.