Ny medlem

Till dig som är ny medlem

Grattis till ditt nya boende och välkommen till föreningen!

Det mesta som du behöver veta finns redan här på hemsidan, men vi kompletterar med några upplysningar som kan vara av särskilt värde när man är ny.

Infart med bom
Tyngre transporter kan ske via grannföreningens gård. Det finns en låst bom vid södra gaveln, lägenhetsnyckeln passar.

Bostadsrättsförsäkring
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Den skyddar för skador på lägenheten som kan uppstå av till exempel vatten och är ett komplement till hemförsäkringen.

Förråd till uthyrning samt trädgårdsförråd
Husets tidigare soprum, som finns på baksidan, är numera förråd som får hyras av medlemmar. Förrådet vid 55:an är föreningens eget och där förvaras olika redskap till trädgården.  Lägenhetsnyckeln passar. Dessutom finns ett antal något större förråd till uthyrning, för förvaring eller hobby.

Grillplats
Mitt emot ingång 45 och 61 finns grillplatser med murgrill. Grillgaller förvaras i trädgårdsförrådet. Efter användning ska grillen städas ur och askan bäras bort. En askhink i metall finns i trädgårdsförrådet. Rengör också grillgallret och ställ tillbaka i trädgårdsförrådet.

Cykelrum och pump
Det finns två stora cykelrum i huset, vid ingång 53 och ingång 61. I det förstnämnda finns en kompressordriven cykelpump, fri för alla att använda.

Barnvagnsutrymmen
Särskilda utrymmen för barnvagnar finns i anslutning till cykelrummen. De får inte stå i trapphusen av brandsäkerhetsskäl.

Hobbyrum
I källarplanet vid ingång 61 finns ett mindre “snickarrum” med hyvelbänk och lite verktyg.