Miljö/Avfall

Miljöboden
Miljöboden finner du på garagesidan, mitt emot ingång 55.
Här kan du lämna det mesta av ditt avfall och behöver i regel inte åka till externa anläggningar. Det är bekvämt.
I miljöboden finns behållare för matrester och annat komposterbart avfall, tidningar, glas, pappförpackningar, plast, batterier, el-avfall, lampor och lysrör, metallförpackningar, kartonger och wellpapp samt för så kallat restavfall.

Allt får inte kastas i miljöboden
Observera att det dock finns vissa begränsningar för vad som får lämnas. Information om detta finns på anslag invid behållarna. Var snäll och läs och lyd detta.
Miljöfarligt avfall såsom färgburkar, lim, olja, thinner, lacknafta, bilbatterier etcetera transporterar du själv till återbruket. Detsamma gäller för byggavfall.
Sorteringsguiden på ena kortväggen ger svar om du tvekar.

Kompostpåsar
Kompostpåsar hämtas i anslutning till cykelrummen vid 53:an och 61:an.

Slarv kostar pengar
Felaktigt sorterat avfall kan medföra en merkostnad, som får betalas av oss alla i föreningen.