Miljö/Avfall

Miljöboden

Miljöboden finner du på garagesidan, mitt emot ingång 55. Här kan du lämna det mesta av ditt avfall och behöver i regel inte åka till externa anläggningar. Det är bekvämt.

I miljöboden finns behållare för matrester och annat komposterbart avfall, tidningar, glas, pappersförpackningar, plast, batterier, el-avfall, lampor och lysrör, metallförpackningar, kartonger och wellpapp samt för så kallat restavfall.

Ställ INTE kartonger, plastpåsar mm på golvet bredvid behållarna. Om behållarna är så fulla att det inte ryms något mer, vänta då till dess att VAFAB tömt behållarna.

Allt får inte kastas i miljöboden
Observera att det dock finns vissa begränsningar för vad som får lämnas. Information om detta finns på anslag invid behållarna. Var snäll och läs och följ dessa anvisningar.
Miljöfarligt avfall såsom färgburkar, lim, olja, thinner, lacknafta, bilbatterier etcetera transporterar du själv till återbruket. Detsamma gäller för gamla möbler, lastpallar, byggavfall, mm. Större mängder kartonger och förpackningsmaterial efter flytt kör du också till återbruket då behållarna annars blir överfulla.

Sorteringsguiden på ena kortväggen ger svar om du tvekar. Du kan också hitta en fullständig guide på VAFABs hemsida.

Kompostpåsar
Kompostpåsar hämtas i anslutning till cykelrummen vid 53:an och 61:an.

Slarv kostar pengar
Felaktigt sorterat avfall kan medföra en merkostnad, som får betalas av oss alla i föreningen.

Vi hjälps alla åt att hålla rent och snyggt i miljöboden!